Про порядок організації громадських та інших робіт тимчасового характеру

10.04.2013 22:09:32

Донецький обласний центр зайнятості повідомляє, що з 26 березня поточного року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 175, яка затвердила Порядок організації громадських та інших робіт тимчасового характеру.

З указаного моменту в області активно розгорнулася спільна робота служби зайнятості з місцевими органами влади та роботодавцями щодо організації зазначених робіт.

Види громадських робіт та роботодавці, за участю яких планується організація таких робіт, визначаються місцевими органами влади відповідними рішеннями. Головний критерій у визначенні видів громадських робіт – відповідність потребам певної територіальної громади.

Організація і проведення громадських робіт здійснюється на підставі договору між службою зайнятості і роботодавцем, примірна форма якого затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 28.03.2013 № 159.

У договорі про організацію громадських робіт та фінансування їх організації обов’язково зазначаються права та обов’язки сторін, відповідальність сторін, порядок фінансування організації громадських робіт.

Фінансування організації громадських робіт здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел.

Фінансування організації громадських робіт, до яких залучаються зареєстровані безробітні або працівники, які втратили частину заробітної плати, здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття рівними частинами пропорційно сумі витрат на їх організацію.

Фінансування організації інших робіт тимчасового характеру здійснюється за рахунок коштів роботодавців та інших джерел, не заборонених законодавством.

З особами, які беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, роботодавці укладають в письмовій формі строкові трудові договори.

На осіб, які беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, поширюються державні соціальні гарантії, передбачені законодавством про працю та зайнятість населення і загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Про участь осіб у таких роботах роботодавці вносять записи до трудових книжок відповідно до законодавства про працю.

Інформацію підготував Донецький обласний центр зайнятості

Про діяльність служби зайнятості Донецької області можна дізнатись на офіційному сайті Донецького обласного центру зайнятості http://www.dcz.gov.ua/don/control